MUZEA | MĚSTSKÁ ARCHITEKTURA

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy

Stavební sloh Gotika

Sídlem muzea je historická budova zvná "Mince" v dolní části jílovského náměstí. Gotický dům sloužil do roku 1420 hornímu úřadu, zde královský hormistr vybíral od těžařů daně ve zlatě a zlato pro potřeby panovníka také vykupoval.

Sídlem muzea je historická budova zvaná "Mince" v dolní části jílovského náměstí. Gotický dům sloužil do roku 1420 hornímu úřadu, zde královský hormistr vybíral od těžařů daně ve zlatě a zlato pro potřeby panovníka také vykupoval. Odtud bylo důlní podnikání v okolí Jílového řízeno. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy se věnuje vlastivědné práci pro okres Praha - západ (dolní Posázaví, střední Povltaví) a je současně specializovaným muzeem na těžbu zlata v České republice.

Stálé expozice

Historie těžby a zpracování zlata

Zlato provází lidstvo od počátků, kdy se naučilo používat kovy. Zlato má výjimečné postavení vzhledem k snadnému zpracování, vzácnosti i své kráse. V neposlední řadě i díky svým jedinečným vlastnostem, jakou je jeho chemická stálost (nekoroduje), kujnost a v posledních 100 letech i velmi dobrá elektrická vodivost. Jílovské muzeum se systematicky a komplexně věnuje významu zlata u nás, ve světě i v mnoha odvětvích lidské činnosti.

Expozice Ora et labora

Ve sklepních prostorách muzea je umístěna archeologická expozice Ora et labora (Modli se a pracuj), která je věnovaná benediktinskému klášteru Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle založenému v roce 999, nejstarší historii Jílovska a zaniklému středověkému osídlení na Hradišťku u Davle. Návštěvníci si mohou prohlédnout 3D vizualizaci možné podoby kláštera v jednotlivých vývojových etapách. Dále 3D projekce ukazuje středověký vzhled zaniklého města nad soutokem Vltavy a Sázavy v místě dnes zvaném Sekanka, které je tradičně s Ostrovským klášterem spojováno. V expozici návštěvníci také spatří rekonstrukci klášterního skriptoria, interiér středověkého venkovského domu nebo model sídliště na Sekance v období 13. století. Součástí expozice je také nová naučná stezka ze Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána v Davli, který byl historicky součástí širšího klášterního komplexu.Je na ní 10 informačních panelů, které seznámí návštěvníka s historií, podobou a výsledky archeologických průzkumů na jednotlivých lokalitách. Součástí každého panelu je velkoplošný snímek s vizualizací, který ukazuje, jaký pohled se v tomto místě návštěvníkovi naskytl před staletími.

Tramping a příroda dolního Posázaví

Expozice je věnována krajině mezi Kocábou, Vltavou a Sázavou a historii trampského hnutí. Právě v jižním okolí Prahy totiž tramping kolem roku 1918 vznikal.

Štoly

  • Štola sv. Josefa
  • Štola sv. A. Paduánského
  • Štola Halíře

Související turistické cíle

Štola Halíře

Ražba zdejší štoly vedené z údolí Turyňského potoka proběhla v létech 1949-1950 v rámci průzkumu celého jílovského zlatonosného revíru. Ve stejné době byla v západní části Halířů zpřístupněna stará štola ražená směrem na východ z údolí Chotouňského potoka. Zmáhání staré štoly neposkytlo žádné zajímavé výsledky. Nová halířská štola, která svou délkou cca 270 m otevřela celé žilné pásmo, podfárala rozsáhlé povrchové zbytky, možná středověkých prací.

Zobraz detail

Štola sv. Antonína Paduánského

Na štole sv. Antonína Paduánského se pracovalo v letech 1753 a 1754. V dobových zprávách se píše, že „nalezli staré dílo hluboké 22 láter (přibližně 40 metrů), a protože nebyla hned spatřena nadějná žilovina, dílo opustili.“ Štola byla pak nepřístupná více jak 250 let.

Zobraz detail

Štola sv. Josefa

Štola sv. Josefa je jedním z mnoha důlních děl významné části jílovského zlatonosného revíru - Kocourském žilném pásmu. Ve starší literatuře bývá označována štolou svatého Josefa.

Zobraz detail

Mapa

Mapa
Kontakt
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
Telefon: +420 241 950 791
E-mail: info@muzeumjilove.cz
GPS: 49,89398061°N 14,49403555°E 
Otevírací doba červen 2024
úterý9.00 - 17.00
středa9.00 - 17.00
čtvrtek9.00 - 17.00
pátek9.00 - 17.00
sobota9.00 - 17.00
neděle9.00 - 17.00