ZÁMKY

Zámek Konopiště

Konopiště 1, 256 01 Benešov - Konopiště

Stavební sloh Romantismus

Hrad Konopiště byl založen jako gotická pevnost po vzoru francouzských kastelů koncem 13. století, pravděpodobně biskupem Tobiášem z Benešova. V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18. století Vrtbové z Vrtby. František Ferdinand d'Este, který zakoupil zámek roku 1887, přebudoval Konopiště na velkolepé sídlo císaře.

Hrad Konopiště založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem roku 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova, a to podle vzoru francouzských pevností. Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště v roce 1327 na 275 let do rukou Šternberků. V 17.–19. století se pak v držení Konopiště vystřídala celá řada vlivných šlechtických rodů. V roce 1887 koupil panství arcivévoda František Ferdinand d´Este, který nechal zámek přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Založil v něm Růžovou zahradu se skleníky a do zámku umístil své rozsáhlé sbírky. V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců československý stát a zámek i s parkem zčásti zpřístupnil veřejnosti. Za 2. světové války byl v Konopišti hlavní štáb jednotek SS. Po osvobození byl zámek znovu
zpřístupněn veřejnosti, a to v podobě, kterou mu dal František Ferdinand d´Este.

Zámek nabízí pět prohlídkových okruhů - salony jižního a severního křídla, soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda, loveckou trasu a gotické sklepení, dále pak Muzeum sv. Jiří, Střelnici a návštěvu přilehlé Růžové zahrady se skleníky. Zámecký příkop obývá medvěd Jiří. 

Na zámku se během roku koná mnoho akcí jak historických, tak i třeba gastronomických jako tradiční Víkend švestkových knedlíků, které miloval František Ferdinand. 

 

Související turistické cíle

Budova lesního úřadu Želetinka čp.12

Patrová budova s kratšími příšnými křídly na obou koncích se suterénem v jižní části pochází z konce 19. století. Uprostřed budovy je průjezd valeně klenutý, vjezdy se stlačenými oblouky.

Zobraz detail

Hájovna Frýdek čp. 10

Patrová budova s přízemím zděným členěným vpadlinami, kvádříkováním, na jihovýchodním nároží s oblouky (původně otevřené) pochází z přelomu 19. a 20. století.

Zobraz detail

Hájovna Šiberna čp. 11

Přízemní zděná budova na půdorysu obdelníka s vykrojeným jihovýchodním nárožím a do dvora rozšířenou střední částí pochází z konce 19. století.

Zobraz detail

Konopišťský park

Areál parku (340 ha) si lze po dvou trasách, které určuje dvanáct informačních tabulí, prohlédnout pěšky, na kole a zvětší části je přístupný i tělesně postiženým občanům na invalidním vozíku.

Zobraz detail

Medvědárium

Chov medvědů na Konopišti má dlouhou tradici. První medvědy si pořídili v polovině 19. století Lobkovicové a arcivévoda František Ferdinand d´Este v tradici pokračoval.

Zobraz detail

Obchod čp. 4

Zmínky o této stavbě nacházíme již k roku 1840, kdy sloužila jako obydlí místního kupce a zároveň obecní obchod. Když panství Konopiště koupil v roce 1887 arcivévoda František Ferdinand Rakouský – Este, nechal dům kompletně přestavět.

Zobraz detail

Poštovna čp. 2

Budova někdejšího lihovaru z roku 1840. Po té, co byl lihovar roku 1894 přemístěn do Benešova byla budova přestavěna pro účely poštovny a školy. V době velké války zde byl umístěn vojenský lazaret, po II. světové válce zde bývaly byty.

Zobraz detail

Růžová zahrada

Okrasná zahrada, kterou dnes nazýváme Růžovou, se začala postupně vyvíjet za Vrtbů v první polovině 18. století jihovýchodním směrem od zámku. V dokumentu z roku 1752 je pak poprvé zaznamenána oranžerie na jižní straně zámku a dva skleníky v podzámčí. Prokazatelně je pak velká ozdobná barokní zahrada s rybníčkem, předchůdkyně Růžové zahrady, zanesena v katastrální mapě z roku 1840.

Zobraz detail

Stará elektrárna čp. 5

Zobraz detail

Stará kovárna čp. 6

Patrový zděný dům s dvouosým průčelím je hodnotnou budovou. V patře je mezi okny výklenek, na východním nároží opěrák. Střecha je polovalbová krytá alukrytem. Čelní štít je bedněný a předsazený.

Zobraz detail

Úřednický dům čp. 3

První zmínka o budově č. p. 3, která v současné době prochází nákladnou rekonstrukcí, pochází již z konce 13. století. Jedná se o bývalý pivovar, který v konopišťském podhradí fungoval s menšími přestávkami až do doby, kdy panství Konopiště koupil arcivévoda František Ferdinand.

Zobraz detail

Zahradnictví čp. 9

Zahradnictví leží na jižní straně silnice do Jarkovic, poblíž výklenkové kapličky sv. Anny.

Zobraz detail

Mapa

Mapa
Kontakt
Konopiště 1, 256 01 Benešov - Konopiště
Telefon: +420 317 721 366
Mobil: +420 724 643 826
E-mail: konopiste@npu.cz
GPS: 49,77955176°N 14,65671526°E 
Otevírací doba červenec 2024
úterý10.00 - 17.00
středa10.00 - 17.00
čtvrtek10.00 - 17.00
pátek10.00 - 17.00
sobota10.00 - 17.00
neděle10.00 - 17.00
5. 7. pátek Zavřeno
6. 7. sobota Zavřeno