HRADY

Hrad Český Šternberk

Český Šternberk 1, 257 27 Český Šternberk

Stavební sloh Gotika, První písemná zmínka v roce 1241

Majestátní kamenné sídlo stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou už téměř 780 let. V jeho zdech se vystřídalo na 20 generací rodu Sternbergů. Během prohlídky se návštěvníci seznámí s příběhy zejména posledních majitelů a způsobem jejich života. Přístupná je i jižní předsunutá bašta hradu, zvaná „hladomorna“, která byla součástí důmyslného opevňovacího systému.

Roku 1241 založil Zdeslav z panského rodu Divišovců nad řekou Sázavou raně gotický hrad a pojmenoval jej „Šternberk“. Jméno jednoho z prvních kamenných hradů v Čechách odvodil jeho zakladatel z erbovního znaku Divišovců, zlaté osmihroté hvězdy, a dobové módy poněmčovat názvy. Středověká podoba raně gotického hradu je skryta v jádru dnešní stavby, která byla vytvářena několika úpravami. Stavební vývoj sahá od pozdně gotických přestaveb zdokonalujících obranný systém, až po honosné raně barokní úpravy interiérů pro účely pohodlného obývání. Začátkem 20. století byl hrad znovu upraven, aby vyhovoval moderním nárokům na bydlení, vybudován byl vodovod, hrad byl elektrifikován a ve 30. letech ještě vybaven ústředním topením. Rodina zakladatele, Sternbergové, hrad vlastní dodnes. Český Šternberk se řadí k nejlépe dochovaným hradním celkům v České republice.

Hrad má jednu prohlídkovou trasu, která je umístěna ve druhém poschodí hradu a zahrnuje patnáct bohatě zařízených mobiliářem z různých historických období, v nichž poznáte významné členy sternberské rodiny a nahlédnete do jejich způsobu života. Provázet vás bude zejména příběh Jiřího Sternberga (1888-1965), kterého se dotkly mnohé zvraty 20. století a který po znárodnění hradu v roce 1949 zde pracoval jako kastelán a průvodce. Atmosféru i podobu rodového sídla hradu navrátil Jiřího syn Zdeněk Sternberg (1923-2021), jenž ho v roce 1992 restituoval a začal s komplexní rekonstrukcí a restaurováním mobiliáře. Při prohlídce se rovněž seznámíte s Jiřího unikátní kolekcí mědirytin z období třicetileté války, která je jednou z největších monotematických sbírek grafických listů v Evropě.

Hladomorna
Kromě hradní expozice mohou turisté navštívit jižní předsunutou baštu, tzv. „hladomornu“, která je součástí důmyslného opevňovacího systému, jež byl vybudován na přelomu 15. a 16. století. Mohutná věž má ostrý břit, který byl uzpůsobený ke srážení nepřátelských střel do stran. Prostor kolem věže je chráněn masivní obvodovou hradbou podkovitého tvaru se střílnami, z jejíž čelní části se zachovala jen torza. Tato bašta je jedním z nejlépe dochovaných objektů pozdně gotického fortifikačního stavitelství a svým významem v genezi středoevropských opevňovacích staveb 15. století přesahuje rámec Čech.

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY

Komentovaná vycházka okolím hradu Český Šternberk
Už jste byli na prohlídce Českého Šternberka a chcete se o něm dozvědět víc? Návštěva hrado-zámeckých interiérů Vás neláká, ale líbí se Vám okolní krajina? Pojďte s námi na vycházku! Zhruba dvouhodinovou procházku začneme na jižní terase hradu, jejíž dominantou je původně obranná gotická válcová věž, ve které byla roku 1923 zřízena kaple sv. Jiří. Poté projdeme přes kopec zvaný Vražda, ze kterého se rozhlédneme do okolí, prohlédneme si barokní sochy, jež byly do krajiny začleněny už ve 2. polovině 18. století. Víte například, který svatý je patronem cestovního ruchu? Zjistíme, jakým způsobem fungovala gotická předsunutá obranná věž s břitem, které se dnes říká Hladomorna. Dozvíte se také víc o osudu šternberského panství zejména v 19. a 20. století. Vycházka nás zavede až do osady Čejkovice, kde si přiblížíme osudy bývalého pivovaru, který byl ve třicátých letech přestaven na penzion a v letech padesátých přeměněn na zotavovnu ROH.
– délka vycházky cca 4 km, trvání cca 1,5-2 hodiny
– nedoporučujeme dětem do 10 let, vzhledem k terénu není vhodná pro dětské kočárky a osoby s omezenou možností pohybu
– maximální počet osob: 25
– vycházku je možné objednat i mimo vypsané termíny pro skupiny o minimálním počtu 10 osob

Poznej rodové sídlo Sternbergů!
Prohlídka pro rodiny s dětmi v doprovodu klíčnice. Na hradech nebydleli jen králové a princezny. Třeba Český Šternberk založil rytíř Zdeslav a žilo na něm mnoho jeho potomků. Vydej se tedy s naší klíčnicí, která umí odemykat dávné časy, za hradními obyvateli! Dozvíš se, proč měli rytíři erby nebo jak byl hrad dobyt. Jistě tě bude také zajímat, jestli se dá hrad vytopit či jak vypadá stříbrný poklad.
– doporučujeme pro děti od 5 do 10 let
– cca 40-50 minut
– prohlídku je možné objednat i mimo stanovené termíny pro skupiny o minimálním počtu 10 osob

Vstupné je možné si objednat on-line

Prodej vstupenek

Související turistické cíle

Břitová předsunutá bašta

Zobraz detail

Hranolová předsunutá bašta

Jde o mimořádně hodnotnou ukázku fortifikačního stavitelství pohusitského období.

Zobraz detail

Letohrádek

Dnešní podoba letohrádku z počátku 20. století je k nalezení na východním okraji zámeckého parku.

Zobraz detail

Most ke hradu

Pohled na kamenný dvouobloukový most se Vám otevře při příchodu k hradu ze západního parkoviště. 

Ohradní zeď břitové předsunuté bašty

Ohradní zeď obepíná ve středu stojící baštu.

Příkop břitové předsunuté bašty

Ve skále vylámaný příkop přetíná ostroh před jižním průčelím bašty.

Zámecký park Český Šternberk

Zbytky francouzského parku ještě dodnes můžeme spatřit na pravém břehu řeky. 

Zobraz detail

Mapa

Mapa
Kontakt
Český Šternberk 1, 257 27 Český Šternberk
Telefon: +420 317 855 101
E-mail: info@hradceskysternberk.cz
GPS: 49,80933822°N 14,92662723°E