Vodní turistika

Lodí z Čerčan do Pikovic

Délka trasy: 30 km 
Plavbu doporučujeme rozdělit do dvou dnů. První den pojedete z Čerčan do Týnce nad Sázavou, druhý den pak přes Kamenný Přívoz do Pikovic, kde skončíte před lávkou vlevo.

Nástupní místo v Čerčanech je na levém břehu na dohled od silničního mostu. Hned první jez tu je ale nesjízdný. Poplujete pod několika mosty, za zmínku stojí kamenný Most císaře Františka Josefa I. v Poříčí nad Sázavou, postavený v letech 1849–50 na staré císařské silnici z Prahy na jih Čech. Pak dorazíte k jezu v Městečku, který je sjízdný. To ale neplatí o jezu v Nespekách, 1,5 km po proudu, kde musíte z lodí vystoupit. Dál se už jen povezete – třeba kolem zříceniny hradu Zbořený Kostelec k jezu Brodce, který můžete sjet, stejně jako ten na konci 14kilometrové plavby v tábořišti v Týnci nad Sázavou. 

Další den na vás čeká 16kilometrový úsek z Týnce nad Sázavou do Pikovic, který patří k nejoblíbenějším na Sázavě. Je na něm osm jezů – Podělusy, Brejlov, Kaňov, Krhanice, Pěnkava, Lesní, Kamenný Přívoz a Žampach. Všechny jsou sjízdné, pozor ale v Kaňově, který se dá překonat jen přes propust uprostřed jezu. 

Před každým případným splutím jezů doporučujeme si dopředu obhlédnout terén. 

Doporučené výlety