FESTUNGEN

Markův dvůr

Pražská Poříčí nad Sázavou

V těchto místech stávala ve 14. století dřevěná tvrz, která byla kolem roku 1363 v tak špatném stavu, že tehdejší majitel Poříčí si nechal postavit tvrz novou, a to v Ledcích, a získal tak přídomek z Ledců. Na místě dnešního dvora vznikl poplužní dvůr s patřičnou ratejnou, kde byl byt správce, kuchyň a velká místnost pro ubytování dělníků pracujících u poplužního dvora. Když se v roce 1525 Poříčí opět stalo samostatným panstvím, patřilo Karlíkovi mladšímu z Nežetic. Ten se však zdržoval hlavně v Praze, kde zdědil dům po matce. Po jeho smrti v roce 1542 zdědila Poříčí jeho sestra Eliška z Nežetic, jejíž třetí manžel byl Jan Opita z Maličína, vrchní královský resmistr. Zřejmě proto sídlili také v Praze. Jeho syn Jan Opita z Maličína, který se narodil v roce 1549, nechal postavit v Poříčí novou tvrz. Poté, co se však zadlužil, byl nucen poříčské panství prodat. 

Na tvrzi sídlívala vrchnost v obci. Počátkem 17. století byl poplužní dvůr přestavěn na zájezdní hostinec. Od té doby, až do roku 1810, pronajímala vrchnost zájezdní hostinec s tím, že hostinský měl v pronájmu také vybírání mýta z mostu. Předem určenou částku odevzdával, zbytek mu zůstával. To způsobilo velký zájem o tento hostinec, který získal název "Na Mýtě". Hostinec později patřil i manželům Pankovým, kteří byli rodiči vychovatele dětí hraběnky Kounicové, dobrodinky spisovatelky Boženy Němcové. Ta žila v roce 1856 ve velké bídě a měla se i s dětmi přestěhovat do Poříčí. Koncem července toho roku se sem opravdu chystala, avšak 29. zemřel Karel Havlíček Borovský a manžel Němcové byl odsouzen za účast na pohřbu. Němcová s ním v tuto dobu setrvala v Praze a do Poříčí vypravila na osm týdnů pouze své děti. Sama se už sem nikdy nedostala.

V roce 1894 hostinec i s dvorem koupil arcivévoda Ferdinand d'Este , který jej v roce 1904 vyměnil s manžely Markovými za jejich statek v Žabovřeskách. Tato budova je dnes známa jako "Markův dvůr" a je součástí stájí.

Karte

Mapa
Kontakt
Pražská Poříčí nad Sázavou
Telefon: ,
Fax:
Handy:
E-mail:
GPS: 49,83982243°N 14,67392836°E