HISTORIE V AKCI

Roudný

Podle historických zpráv se těžilo zlato na Roudném už ve středověku. Potom se na lokalitu nějak zapomnělo a teprve na přelomu 18. a 19. století se začalo s těžbou znovu, když s malými úspěchy. Od roku 1903 se postupně vybudoval na Roudném moderní závod, který v roce 1924 pracoval v hloubce 420 metrů a denně těžil 120 tun rudy, ze které úpravna získávala 1 – 1,5 kg zlata. Po nejmodernějším evropském zlatodole první poloviny 20. století nacházíme dnes na Roudném jen drobné zbytky úpravárenského náčiní a na odvalu vzorky hornin z téměř půlkilometrové hloubky. V šedesátých letech zde probíhal důkladný geologický průzkum, avšak těžba se již neobnovila