HISTORIE V AKCI

Železnice

Z Prahy, údolím Vltavy a od Davle údolím Sázavy až na Vysočinu vede železnice, které se v trampském dialektu říká Posázavský Pacifik. Trať byla budována po částech. Od roku 1900 se jezdilo z Prahy do Čerčan a o rok později se začaly uvádět do provozu další úseky horní trati směrem ke Světlé nad Sázavou. V dolní části bylo nejobtížnější vybudování trati mezi stanicemi Skochovice a Jílové. Trať tu připomíná alpskou železnici a proto je i příhodné označení tohoto 17 km úseku názvem Český Semmering. Zde také nalezneme nejvyšší kamenný most ve střední Evropě. Je 42 m vysoký a obloukem přetíná údolí Kocourského potoka u Žampachu nedaleko Jílového.