PUBLIKACE

Benešovsko žije příběhy

Kniha s 21 nejzdařilejšími 21 povídkami, pohádkami a příběhy, které napsaly děti

Pohádky, básničky, pověsti, tajuplná vyprávění i popisy životních osudů se ucházely o přízeň poroty projektu Benešovsko žije příběhy, který pro děti mateřských a základních škol připravila Posázaví o.p.s. v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) a v úzké spolupráci s městem Benešov. Malí autoři měli za úkol napsat příběh o reálné či fiktivní, historické i současné osobnosti, zasazený do kulis Benešova a jeho okolí. Do projektu se zapojilo kolem 140 dětí, které vytvořily 86 příběhů. Nejzdařilejší z nich byly publikovány v knize Benešovsko žije příběhy, která byla slavnostně pokřtěna 25. června 2020 v Benešově.