Naučné stezky

Hradiště Závist

Hradiště Závist

Okruh začíná na rozcestí za obcí Lhota a vede nejvýznamnějšími lokalitami Národní kulturní památky Závist. Trasa je dlouhá přibližně 2,3 kilometru. Jednotlivá zastavení jsou rozšířena o virtuální prohlídky doprovodných materiálů prostřednictvím QR kódů. Na displejích mobilních zařízení je možné zobrazit nákresy, texty, fotografie a vědecké zasvěcené komentáře odborných průvodců – archeologů, kteří místní minulost pomáhali objasňovat a objevovat.

 

Jílovské vyhlídky

Jílovské vyhlídky

Červené místní značky návštěvníky zavedou do míst v okolí Jílového s krásnými vyhlídkami

 

Jílovské zlaté doly

Naučná stezka byla zřízena jako doplněk stálé expozice Regionálního muzea v Jílovém u Prahy v roce 1988 a je stále doplňována a vylepšována. Stezka seznamuje s pozůstatky po historické i novodobé (ukončeno v roce 1968) těžbě zlata v jihozápadním okolí města a je tak zajímavým a názorným doplněním návštěvy muzea.

 

Keltská stezka

Nenáročná krátká Keltská stezka dlouhá asi 2 km vede po jižním okraji Prahy. 11 panelů informuje o fauně a flóře chráněného území, historii a zdejším archeologickém průzkumu.

 

Klokočná

Naučná stezka prochází rozsáhlým polesím Klokočná nedaleko Říčan, mezi obcemi Tehovec, Tehov, Klokočná a Svojetice. Seznamuje s typy lesa a přírodě blízkými způsoby lesního hospodaření, které se zde uplatňují a zkoumá se jejich přínos pro kvalitu lesních porostů. Tzv. demonstrační objekt Klokočná slouží i k výuce a odborným exkurzím.

 
Navigace  « 1 aktuální strana 2 3 4 5 6 7 » »|