ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY

Severovýchodní zahradní domek

257 01 Postupice - Jemniště

Stavební sloh Baroko

Menší přízemní obdélná stavba stojí na severovýchodní straně zahradního parteru, při terase před průčelím zámku. Střecha je valbová s taškami, otevřená vikýři ve tvaru nízkých volských ok. Hladce omítané fasády jsou otevřené pravidelně rozmístěnými obdélnými okny v šambránách, doplněnými o segmentově zalamované nadokenní římsy. Hlavní trojosé průčelí je ve středu otevřeno obdélným vstupem rámovaným kamenným ostěním. Ke vstupu se přistupuje po několika stupních lemovaných dvojicí kamenných váz. Na protější straně parteru je shodný objekt.

Mapa

Mapa
Kontakt
257 01 Postupice - Jemniště
GPS: 49,74374157°N 14,78624728°E