12. června 2024 - 12. července 2024

Ve společné krajině

Benešov, Městská výstavní síň
Výstava |
Vstupné: Zdarma

Organizátor
Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace
Malé náměstí 74, 25601 Benešov
IČO: 71294678
Telefon: 317 729 113
E-mail: info@mudbenesov.cz

Výstava Ve společné krajině je výsledkem dílčí edukační spolupráce Muzea umění a designu s neziskovými a inkluzivními institucemi. Společně v Městské výstavní síni představíme výtvarnou krajinu jako společný prostor, který jsme v průběhu roku vytvářeli skrze tvůrčí proces se žáky a žákyněmi Základní školy a Praktické školy Benešov či klienty pečovatelského zařízení pro seniory Villani.

Vstup zdarma

Mapa

Mapa