5. června 2024 10:00 - 16:00

Den zdraví v Benešově

Benešov, Masarykovo náměstí
Slavnost |

Organizátor
Život a zdraví, z. s.
Klub zdraví
Londýnská 623, 12000 Praha
IČO: 65997298
Mobil: 605 785 929
E-mail: janchmel@centrum.cz

Můžete se těšit na:

 • meření krevního tlaku
 • měření tuku v těle
 • měření podkožního tuku
 • měření viscerálního tuku
 • měření kosterní svaloviny
 • měření BMI
 • měření síly stisku
 • měření hmotnosti
 • měření kyslíkové saturace
 • Harward step test 
 • test životního stylu
 • individuální poradenství

Všechny úkony jsou bezplatné.

Účastníci procházejí jednotlivými stanovišti, zaměřenými na různé oblasti životního stylu. Cílem je, aby si s pomocí týmových pracovníků zmapovali své zdravotní hodnoty jako je krevní tlak, výška, hmotnost, podkožní i viscerální tuk, kosterní svalovina, poměr pás/ bedra, výdechová rychlost, výpočet bazálního metabolismu a BMI. Součástí programu je také Harvardský step test s trojfázovým měřením pulzu, testy závislostí a podrobný test životního stylu. Přídavná stanoviště mohou také nabídnout relaxační masáže šíje, prodej zdravotní literatury, poradenství při závislostech a duchovní poradenství.

V návaznosti na zjištěné hodnoty jsou klientům doporučené praktické kroky ve zlepšení jejich životního stylu a minimalizování zjištěných rizikových návyků. Cílem je dosáhnout zlepšení jejich zdraví ovlivňujících hodnot, snížení rizika civilizačních nemocí a tím zvýšení kvality života. Klienti mohou nalézt podporu pro realizaci svých předsevzetí v některém z klubů zdraví, fungujících po celém území ČR.

Mapa

Mapa