21. dubna 2023 18:45 - 30. května 2023

Jaro Josefa Suka

Benešov
Koncert |

Organizátor
Kulturní a informační centrum Benešov, s.r.o.
KIC Benešov
Na Karlově 2064, 25601 Benešov
IČO: 05508339
Korespondenční adresa:
Masarykovo náměstí 230, 256 01, Benešov
Kontaktní osoba: Monika Dvořáková
Mobil: 737205542
Telefon: 317726004
E-mail: obchod@kicbenesov.cz

Vážení příznivci benešovské kultury!

Dovolte nám, abychom vás jménem Kulturního a informačního centra Benešov co nejsrdečněji pozvali na 30. ročník hudebního festivalu Jaro Josefa Suka.

Zahajovací koncert se koná v pátek 21. dubna 2023 od 18:45 hodin v Kulturním domě Karlov Benešov. Budou uvedena díla českých autorů Bedřicha Smetany – Vltava, z cyklu symfonických básní Má vlast, Josefa Suka – Fantazie pro housle a orchestr g moll op. 24 a Jana Kubelíka – Houslový koncert č. 1 C dur  v provedení FILHARMONIE KRADEC KRÁLOVÉ s panem PAVLEM ŠPORCLEM a dirigentem Kasparem Zehnderem.

 

Za pozornost jistě stojí i další dva festivalové koncerty. V pondělí 8. května 2023 od 18:45 hodin se uskuteční v Aule Gymnázia Benešov tradiční Sborový koncert benešovských pěveckých sborů, Sboru benešovských učitelek, Sukova komorního sboru, sboru a orchestru Melos se sbormistry Tomášem Pergelem, Helenou Sochovou a Tadeášm Tulachem se sólisty Lenkou Pergelovou, Danou Jelínkovou, Martinem Matouškem a Stanislavem Předotou.

 

Festival bude zakončen Komorním koncertem, který se uskuteční v úterý 30. května 2023 od 18:45 hodin v Městském divadle na Poště, v podání Pražákova kvarteta. Zazní skladby od Josefa Suka - Smyčcový kvartet č. 1 B dur OP. 11, Dariuse Milhauda - Smyčcový kvartet č.1 a Erwina Schulhoffa - Pět kusů pro smyčcové kvarteto.

Vstupenky lze zakoupit v Turistiském centru Benešov nebo v síti Ticketportal.

Zahajovací koncert – 399,- Kč a 359,- Kč

Sborový koncert – 199,-Kč

Komorní koncert – 199,- Kč
                                                         

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám krásný umělecký zážitek.   

Mapa

Mapa