WOHNSITZ DES PRIESTERS

Děkanství

8, Kácov

Baustil Barock, Die erste Erwähnung von 1718

Původní kácovská fara stávala na místě dnešní radnice. Po roce 1650 bylo pro faru vykázáno nové místo. Šlo o dřevěný domek s kamennou podezdívkou, od kostela ale dost vzdálený, nad panskou vinopalnou. V té době panoval velký nedostatek kněžstva a tehdejší faráři trávili většinu dne na koni, na cestách za svými farníky, matriku v jezdeckých botách. Proto jsou prý matriky z oné doby tak úzké. Dřevěné farní obydlí bez náležité péče se postupně stávalo neobyvatelným. Teprve v roce 1709 nastoupil do Kácova Mikuláš F. Kratochvíle, který se sám pustil do stavby fary. Ani zdejší patron, hrabě Breda, známý z Vrchlického Selských balad, ničím nepřispěl. Tak povstala nynější důkladná jednopatrová kamenná budova dokončená v roce 1718. V ní založil v roce 1750 farář K.J. Foršt první pamětní knihu Kácova (kroniku), jejíž kopie je dodnes zdrojem důležitých informací. Z farní kroniky čerpal většinu dat historik A.N. Vlasák, který jako první popsal Kácov v knize Okres Uhlířsko-Janovický v Čáslavsku v roce 1885.

Barokní objekt slouží i jako ukazatel nejhorších záplav, které kdy Kácov postihly. 1. srpna 1714 postihla městečko neslýchaná povodeň a voda dostoupala až do spodního pokoje fary.

Budova fary, označovaná jako děkanství, je registrována od roku 1966 v památkovém fondu Státního ústavu památkové péče. Na objektu se oceňuje valbová střecha, starobylá forma spjatá s krovem s hřebenovou vaznicí a slaměnou krytinou. Vyskytuje se ponejvíce u lidových staveb. Valbová střecha vzniká tak, že se seřízne střecha sedlová na dvou protějších stranách, takže voda nyní stéká na čtyři strany.

Poslední rozsáhlejší stavební úpravy fary proběhly v roce 1978 za faráře Josefa Sochy, který faru opustil v roce 1982.

Karte

Mapa
Lokaliteit
8, Kácov
GPS: 49,77704915°N 15,02964459°E