RUÏNES

ŘÍČANY

Říčany

De aanlegger van de bucht in Říčany was waarschijnlijk Ondřej van Všechromy, stichter van de adellijke familie van de heren van Říčany. Deze edelman was een trouwe aanhanger van de koning Přemysl II Ottakar (of Ottokar II van Bohemen genoemd).

De aanlegger van de bucht in Říčany was waarschijnlijk Ondřej van Všechromy, stichter van de adellijke familie van de heren van Říčany. Deze edelman was een trouwe aanhanger van de koning Přemysl II Ottakar (of Ottokar II van Bohemen genoemd). Als eerst was hij de persoonlijke kamerdienaar van deze koning, aan wie hij maaltijden opdiende, en sinds 1260 had hij de post van de hoogste kamerdienaar. Zulke politieke positie vereiste echter een passende, redelijk representatieve zetel en was de aanleiding om een burcht te laten bouwen (1260 – 1270), waarschijnlijk op funderingen van een oude houten vesting. In schriftelijke bronnen worden Říčany voor het eerst in 1289 genoemd. In de voorburcht werd dan binnen een korte tijd een dorp van dezelfde naam vermeld.

De burcht van Říčany hoort bij de meest belangrijke bouwwerken van de Tsjechische burchtarchitectuur in de tijd van de laatste Přemyslieden. Het is in een periode ontstaan toen de halfhouten forten van adellijke families door sterkere gotische burchten werden vervangen en zodoende is het een voorbeeld van de oudste stenen burchten op ons grondgebied.

Burcht met een ongeveer ovale fundering stond op een brede vooruitspringende rots. Het was door een kleine, maar steile helling beschermd, verder een twee verdiepingen hoge robuuste verschansing, van drie zijden door een doordacht vijversysteem en tegenover de stad door een diepe gracht met wallen. De burchtkern werd door twee gebouwen gedomineerd, nog gedeeltelijk overeind gebleven – donjon en paleis. Van de burcht is nog bijna de hele voorgevel van de binnenplaats bewaard en één dwarse muur van het hoofdpaleis, in de hele hoogte.

Aan het begin van de 15de eeuw woonde op de burcht van Říčany de katholieke edelman Diviš van Říčany, actieve tegenstander van de hussieten. In november 1420 begonnen de legers van Jan Žižka de burcht te belegeren. De burcht werd niet vernield, maar wel bezet. Het bleef in eigendom van de Pragenaren tot 1485. Heren van Říčany kwamen nooit meer terug op hun burcht.

Recent is een archeologisch onderzoek geweest, dat de kennis over de werkelijke lotgevallen van de burcht heeft bevorderd. Er zijn meer dan 6000 materiaalstukken gevonden, wat mogelijk maakt om oude voorwerpen, zoals op een middeleeuwse burcht gebruikt, te reconstrueren, en verbreidt de kennis over de levenswijze van mensen in de oude tijden.

Kaart

Mapa
Raum
Říčany
GPS: 49,99316524°N 14,65712004°E