Svatba na zámku- Traditional Wedding Service, Chateau Jemniste

Obrázek podniku Svatba na zámku
 
Add a photographRelated photographs (14)
EquipmentGastronomy:
restaurant
Facility Services:
weddings
Additional equipment:
whirlpool

Contact

Jemniště 1
Jemniště
25701

Phone: +420 317 796 212
Fax: +420 317 796 212
Mobile: +420 731 903 995
E-mail: sternbergova@jemniste.cz
Web: http://www.svatbanazamku.cz
GPS: 49,74371846°N 14,78549158°E Minute GPS format

Services

Today, most people approach matrimony with the adamant conviction that on their wedding day they will forever join their fate with their beloved ones. Engaged couples pay a great deal of attention to the selection of a venue - after all, the first day of their life together, even if in these times this may be figuratively, should be a memory of a lifetime.

My name is Petra Sternbergova and if you are looking for a venue about which you can say without exaggeration that it is beautiful and romantic, then you will be enchanted by our charming baroque Château Jemniště, set in the amazing Czech countryside, 50 kilometres south of Prague.

Jak se k nám dostanete

Příjezd k zámku Jemniště


Attractions nearby

Zámky
CHATEAU JEMNISTE - Jemniště

CHATEAU JEMNISTE

In 1720, Frantisek Adam Trauttmansdorff entrusted the renowned Czech architect F. M. Kanka with the construction of a château corresponding to his social status, that of a prominent member of the aristocracy. The château is a typical seat of a nobleman from the height of the Baroque period, decorated by prominent artists such as M. B. Braun, V. V. Reiner and F. A. Scheffler.

 

Kostely římskokatolické
Kostel sv. Martina - Postupice

Kostel sv. Martina
Kostel sv. Martina, jehož nejstarší část pochází z doby před polovinou, či okolo roku 1250, stojí na jižní straně náměstí Sv. Čecha obklopen bývalým farním hřbitovem. Z původní gotické stavby se zachoval pouze presbytář, jehož východní okno má dodnes gotickou kružbu. Klenba presbytáře má dvě pole s gotickými žebry. Loď kostela o dvou lodích má valenou výsečovou klenbu a spolu s věží pochází z barokní úpravy, kterou roku 1718 provedl tehdejší patron kostela hrabě František Adam z Trauttmansdorffu.
 

Zámky
Zámek Chotýšany - Chotýšany

Zámek Chotýšany

Zámek postavený Arnoštem Františkem z Vrtby byl poprvé zmíněn r. 1743. V pol. 19. století jej Vratislavové z Mitrovic nechali novogoticky přestavět, především arkády s hrotitými oblouky. V r. 1948 byl zabaven Langhamerům, nyní je navrácen jejich potomkům.

 
 

Events in the neighborhood

Věž Václavka
28. September 2023
Celebration

Věž Václavka - Konopiště, - Celebration

 
Odkrytá tajemství severního křídla
29. September 2023
Celebration

Odkrytá tajemství severního křídla - Konopiště, - Celebration

 
Hrátky s pamětí
3. October 2023 09:30
Workshop

Hrátky s pamětí - Bystřice, Kavárna Kafíčko - Bystřice - Workshop

 
 

Information centres