ARCHITECTURAL SIGHTS

Stáje

257 01 Postupice - Jemniště

Style of architecture Baroque

Přízemní podélný objekt tvoří jižní stranu čestného dvora a přiléhá k zámecké kapli. (Protější strana dvora je tvořena identickým objektem.) Z půdorysu vystupuje pouze drobný rizalit ve středu jižní fasády. Střecha je valbová s taškami a řadou volských ok. Fasády jsou otevřeny pravidelně rozmístěnými obdélnými okny a vstupy v obloukových arkádách. Nároží i portály jsou lemované rustikou. Interiér je valeně klenutý s řadou nik, v nichž bývaly osazeny žlaby. Dnes se v tomto objektu nachází restaurace. 

Map

Mapa
Contact
257 01 Postupice - Jemniště
GPS: 49,74365441°N 14,78467513°E