ZAMKI

Zámek Líšno

Líšno 1, 257 51 Bystřice - Líšno

Styl architektoniczny Neogotycki

Hrad ze 14. století byl přestavěný na zámek. Roku 1420 byl obléhán husity a dobyt r. 1467 Jiřím z Poděbrad. Přestavěn byl pozdně goticky po r. 1478 a renesančně po r. 1536. Od 17. století byl však neobýván, až v letech 1873-84 byly ruiny přestavěny na sídlo továrníka Vincenta Daňka.

Na místě nynějšího zámku v Líšně stával původně hrad Léštno, založený asi až po roce 1367, kdy se dělili o otcovské dědictví synové Ondřeje z Dubé. Beneš z Dubé, který dostal zdejší krajinu, vystavěl si sídlo na příhodném místě chráněném bažinami a rybníky. Jeho syn Václav z Dubé provázel mistra Jana Husa do Kostnice, k husitům se však nepřidal, proto v roce 1420 táboři jeho hrad obléhali. V roce 1467 v bojích zelenohorské jednoty proti Jiřímu z Poděbrad bylo Léštno dobyto královským vojskem a pobořeno. Tehdy patřilo panství Šternberkům, kteří později hrad obnovili a opevnili. Přestavován byl v letech 1478  a 1536. Za třicetileté války, kdy celý kraj trpěl důsledky vojenských událostí, bylo zpustošeno i zdejší panství. Neudržovaný hrad chátral, rychle se měnící majitelé měli o něj malý zájem. V letech 1873 - 1884 si hrad od základů renovoval jako přepychové sídlo pražský průmyslník Čeněk Daněk s ponecháním některých gotických a renesančních částí. Tak vznikl dnešní zámek Líšno, obklopený ozdobným parkem. Je postaven jako trojkřídlý dvoupatrový zámek kolem obdélného dvora uzavřeného na čtvrté straně  zdí s branou. Střední křídlo má v přízemí arkádovou chodbu. Levé křídlo má na nádvorní straně na fasádě malované postavy rytířů a erb. V nároží pravého křídla je hranolová věž. V parku jsou pavilónky, socha sv. Floriána, vázy, bazén a podzámecký rybník s loukou a lesíky. V roce 1945 přešel do státního majetku.

Dnes je objekt opět v soukromém vlastnictví. Zámek, přilehlý statek a park jsou stále v rekonstrukci. Již se podařila proměna pozůstatku bývalého hradního příkopu v amfiteátr, opravené jsou altány i prvorepublikový bazén, zámecký dvůr, k dispozici jsou veřejné záchodky, cestní systém, projít se dá v sadu i v areálu parku po obnovených původních promenádách a prohlédnout si nové výsadby a obnovené alipnium či stavbu rybníku. Prohlídka parku včetně výkladu o proměně do dnešní podoby je možná po domluvě a objednání. Také si lze park pronajmout na svatební obřady, oslavy, firemní večírky, amfiteátru pak ke kulturním událostem či prezentacím.

Mapa

Mapa
Kontakt
Líšno 1, 257 51 Bystřice - Líšno
Mobil: +420 731 417 451
E-mail: kastelan@zameklisno.cz
GPS: 49,73414712°N 14,68863508°E