25. czerwca 2022 17:00 - 3. września 2022

Kristýna Machová & Miroslav Chlad — Zrcadlení

Sázava, AREÁL U MARTINA
Wystawa |

Organizator
Město Sázava
Informační a kulturní centrum Sázava
nám. Voskovce a Wericha 356, 28506 Sázava
IČO: 00236411
Korespondenční adresa:
nám. Voskovce a Wericha 280, 28506, Sázava
Kontaktní osoba: Dagmar Petrovická
Mobil: 608531565
Telefon: 327320763
E-mail: infocentrum@mestosazava.cz

Výstava obrazů Kristýny Machové a fotografií Miroslava Chlada.
Vernisáž proběhne v sobotu 25. 6. od 17 hodin v kulturní síni U Martina v Sázavě.
Hudební doprovod: Lenka Chalupová.
Výstava potrvá do 3. září, kdy od 11 hodin budou probíhat komentované prohlídky s fotografem Miroslavem Chladem.
Otevírací doba: so-ne 9:00–15:00

V sobotu 20. 8. 2022 bude výstava otevřena pro veřejnost pouze od 12 do 15 hodin z důvodu dopoledního konání svatebního obřadu v kulturní síni U Martina. Děkujeme za pochopení.Ing. Kristýna Machová (*1986)
Pochází z Klášterce nad Ohří, nyní žije v Sázavě. Po neúspěšných talentových zkouškách z výtvarného oboru vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech obor Aplikovaná analýza chemie. Dále pokračovala ve studiu Vysoké školy chemicko-technologické obor Anorganické nekovové materiály – technologie skla a keramiky. Vypracovala bakalářskou práci na téma "Hodnocení povrchových úprav mayské keramiky". Tímto tématem se vrací zpět ke kresbě a malbě, vytváří skici jednotlivých plastik podle originálů uložených ve fondech Náprstkova muzea. V navazujícím magisterském studiu se zaměřila na keramiku a v tomto období působila jako lektorka keramiky pro dospělé a děti předškolního věku. V současné době pracuje ve sklárnách v Sázavě, hlavním specifikem její činnosti je technologie barev a vývoj nových produktů. Malba je pro ni únikem od reality do okouzlujícího světa, který je zahalen tajemstvím a kde neexistují hranice. Některá díla staví na svých vlastních příbězích. Ve volných chvílích se zabývá mísením druhů umění – sklářského a malířského.BcA. Miroslav Chlad (*1959)
Narodil se v Jirkově a nyní žije v Chomutově. Vyučil se průmyslovým krmivářem. Ve studiu pokračoval v Pardubicích na střední strojírenské škole provoz a konstrukce celků. Ve třiceti letech jej zlákala strojírenská technologie na střední škole v Mostě. Při tom nastoupil do ZUŠ v Chomutově k Mgr. Luďkovi Novákovi na obor výtvarná fotografie, kterou ukončil absolutoriem. Poté se věnoval studiu na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské Univerzitě v Opavě. V roce 2000 jej zakončil bakalářským titulem z oboru fotografování, filmování a nových médií. Na univerzitě se aktivně zapojil do dlouhodobého fotografického projektu "Zlín a jeho lidé na přelomu tisíciletí", zde pracoval na portrétování významných osobností Zlína (např.: cestovatel Miroslav Zikmund, průmyslový návrhář Zdeněk Kovář, filmový režisér Josef Pinkava) a na vystižení genia loci města. Jeho tématem jsou reportážní snímky, portréty, krajina, architektura. Při fotografování vlastních pocitů a nálad používá světelný nebo pohybový akcent. V současné době upravuje fotografie v duchu ušlechtilých tisků piktorialismu.

Mapa

Mapa