Zastavení 5 - Měchnov

Včera jsem měl od časného rána moc práce. V neděli budeme slavit posvícení a já jsem musel dohlédnout, aby na mém dvoře bylo vše připraveno. Kuchař musel napéct a navařit dostatek chutného jídla, služebné zas vysmejčit světnice a hodovní sál. Ještě nesmím zapomenout pozvat všechny příbuzné z okolí! Nazítří 11. listopadu 1647 jsme se všichni sešli v měchnovském kostelíku na slavnostní mši. Po mši jsme společně zasedli k obědu. Nejvíce jsem se těšil na martinskou husu, která se celý rok vykrmovala, jen aby si dnes všichni pochutnali. Po jídle a posvícenských koláčích jsem rozdal všem vejslužku. Pak byl čas jít do hospody k muzice, kde pokračovalo naše veselí. Všude byl dostatek jídla a pití a k tomu nám do tance celý večer hrála muzika.


Měchnov
Malá vesnička Měchnov se nachází na úpatí kopce zvaného Vrcha (532,5 metrů nad mořem). Název obce se odvozuje od slova mnich. Říká se, že byl u kostela klášter, to však není pravda. Připouští se pouze, podle blízkosti Sázavského kláštera, přítomnost osamělého mnicha. Název vesnice se v různých dobách nepsal stejně, např. Miechniegov, Miechnyegow nebo Mněchnějov. Dobu, kdy byl Měchnov založen, lze jen těžko určit.
Jediným svědkem nejstarších dob je měchnovský kostel sv. Martina. Jeho postavení se datuje do druhé poloviny 13. století. V 18. století byl kostel barokně přestavěn, skládá se z 18 kroků dlouhé a 9 kroků široké lodi a končí polokruhovou apsidou.
V průčelí byla přistavěna věž, která dříve plnila i obrannou funkci. Na věži jsou v současné době umístěny dva zvony, mladší je zasvěcen blahoslavené Zdislavě. V kostele je také uložena malá část ostatků svatého Martina, jemuž je kostel zasvěcen. Bohoslužby se tu konají vždy první sobotu v měsíci.
Katastr obce Měchnov tvořily až do roku 1923 tři vesnice (Měchnov, Všechlapy a Šternov), dvě samoty, dva mlýny a jedna hájenka. Měchnov je od roku 1975 osadou Divišova – tehdy proběhlo „dobrovolně nucené“ slučování obcí. Při posledním sčítání osob v roce 2001 zde bylo hlášeno pouze 48 lidí. Pro porovnání: V roce 1950 jich zde žilo 152.

Mapa

Mapa