PŘÍRODA V AKCI

Želivka

Klidná široká vodní hladina táhnoucí se za obzor, břehy lemované šumějícími lesy bez lidské stopy – to je přehrada Želivka. Jedna z největších přehrad ve Střední Evropě, sloužící jako zásobárna vody pro Prahu a další obce a města. Velká vodní plocha, členité břehy a přísná ochrana otevřely přehradu vzácným živočichům. Na Želivce tak dnes můžeme spatřit orla mořského. Pro tohoto majestátního dravce jsou charakteristická dlouhá široká křídla s rozpětím až 2,5 metru a roztažené ruční letky na jejich koncích.  Hnízdí na stromech v blízkosti vody na okrajích zatopených území, jeho potravu tvoří převážně ryby a vodní ptáci. Loví většinou v letu ryby, které jsou těsně u hladiny. Jeho kořist mívá nejčastěji 1–2 kg, ale unese i šestikilový úlovek. Přestože dokáže ulovit i zdravou kořist, vyhledává především nemocné nebo uhynulé jedince. V samotné přehradě žije naše jediná kaprovitá ryba živící se masitou potravou – bolen dravý. Běžně dosahuje délky 40–70cm, výjimečné kusy mohou mít i více než 1m a váhu i 14 kg. Na strmých březích pod korunami letitých borovic nalezneme další zvláštnost – kuřičku hadcovou.  Kuřička roste na těch březích Želivky, kde se vyskytuje hornina serpentinit neboli hadec. Pro výskyt vzácných druhů byly zařazeny hadcové bory u Želivky mezi botanicky významná území České republiky. Celá přehrada Želivky je pak Evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.