PŘÍRODA V AKCI

Zámecký park Vlašim

Vlašimský zámecký park patří bezesporu k nejvýznamnějším přírodně krajinářským parkům u nás. Členité a půvabné údolí řeky Blanice s nivními loukami a skalnatými srázy dotvořili jeho tvůrci citlivou výsadbou stromů a keřů. Dnešní návštěvníci mohou obdivovat i četné romantické stavby, mezi které patří zejména vstupní brány v novogotickém slohu a Čínský pavilon. Po celé ploše parku jsou roztroušeny mohutné duby letní a lípy srdčité, z nichž ty nejstarší pocházejí pravděpodobně ještě z původní zámecké obory. Jejich mohutné kmeny jsou plné velkých trouchnivějících dutin.  Kromě domácích dřevin nalezneme v parku i hosty z cizích krajů – nahovětvec, dřezovec, jedlovec neboli tsugu, liliovník a mohutné střemchy pozdní. Na podzim tak hraje park pestrými barvami listů různých druhů a tvarů. Hromady spadaného listí a větví jsou lákadlem pro ježky, kteří v nich hledají potravu a úkryt pro zimní spánek. Nivní louky u řeky Blanice lákají naopak k návštěvě na jaře, kdy tu rozkvétají červené kohoutky a žluté pryskyřníky. Park na okraji města pozvolna přechází ve volnou krajinu.  V korunách stromů zahlédneme brhlíka lesního, zdatného lezce. Tento pták s šedým kabátkem, pátrající po hmyzu ve škvírách kůry, dokáže šplhat po kmenech stromů i hlavou dolů. Vlašimský zámecký park prošel v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Četné stavby jsou opravené a obnovené jsou i některé zapomenuté stezky. Letité stromy se dočkaly odborného ošetření a v parku bylo vysázeno mnoho nových stromů a keřů. Návštěvníka tak park překvapí něčím novým v každém ročním období.