Naučné stezky >> Vystěhované Hradištko

Zastavení 3 - Jak a kde probíhal vojenský výcvik

Výcviková území
Obec Hradištko a její okolí nabízely pro výcvik ženistů ideální přírodní podmínky – rozsáhlé lesy, pole, hluboké rokle či vodní plochy. Území bylo rozděleno na několik výcvikových ploch. Ostroh Sekanka a pole v lokalitě Nade Vsi sloužily jako „Landplatz-Depot“, na jeho východním okraji v Haberně bylo vybudováno muniční skladiště „Munitionsdepot“, které bylo před koncem války vyhozeno do povětří. Na úpatí vrchu Medník byla postavena střelnice „Pistolen-Schieβstand“. Severozápadně od Brunšova na polích za budovou dnešní pošty a v lokalitě zvané V Cihelně se nacházel výcvikový prostor „Landplatz-Ziegelei“. V osadě Šlemín na břehu Vltavy bylo zbudováno vodní cvičiště s přístavišti a skladišti „Wasserubungsplatz Moldau“. Vodni cvičiště se rozlehalo i na levém břehu Sázavy v Pikovicich – „Wasserübungsplatz Sasau“. K vojenskému výcviku využívala ženijní škola také území na Závisti v lokalitě Kobylí draha („Schieβstände Zawist“) a prostor severně od Třebsína („Übungsplatz Trebsin und Zawist“).

Vojenský výcvik
O podobě výcviku si lze udělat představu z dochovaných rozkazů, které byly vydávány před příjezdem inspekce z řad vysokých důstojníků zbraní SS a v nichž bylo rozepsáno, co má která jednotka na určitém cvičišti předvádět. Na vodním cvičišti Vltava prováděli frekventanti například ukázku, jak během půl hodiny postaví válečnou mostní soupravu a pozemní lávky pro přejezd čtyřtunových nákladních automobilů. Na cvičišti „Cihelna“ probíhal boj v zalesněném území, polní opevňování, kladení min a hloubení protitankových zákopů. Jednotlivé ženijní kolony zde také předváděly na maketách tanků protitankový boj zblízka. Na „Landplatz Depot“ probíhal výcvik ženijních úderníků s ostrou municí, výcvik se ženijními stroji, boj zblízka či trhací práce. Na Sázavě se mimo jiné trénovala stavba lávek pro pěší. Kromě vojenských dovedností cvičili účastníci kurzů i svou fyzickou zdatnost v základních sportovních disciplínách a nezbytností bylo i několikatýdenní politické školení.

Dnešní pozůstatky
Do současnosti se na vojenskou činnost v Hradištku dochovalo několik památek – slepé rameno řeky Vltavy na Brunšově, které sloužilo jako vodní přístaviště, pistolová střelnice u Medníku, cvičný betonový srub v chatové oblasti Sekanka a znatelné pozůstatky po muničním skladu v podobě valů, u kterých pravě stojíte.