PRIESTERRESIDENTIE

Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou

Benešovská 1, 25741 Týnec nad Sázavou

Farář: Mgr. Bedřich Vymětalík

Bohoslužby v kostele sv. Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou:

neděle od 9:30 hod.
čtvrtek od 17.00 hod.
pátek od 17.00 hod.

Farní kostel Šimona a Judy:
Je jednoduchá neslohová stavba. Prestbytář, v půdorysu příčný obdélník, je vzadu zakončen
mělkou apsidovou částí, v níž stojí zmíněný nový oltář. V bočních stěnách jsou obdélníková
okna, nahoře sklenutá obloukem, vyplněná vzorkovaným sklem; na jednom z nich je napsáno
věnování: „Věnovala rodina Mickova l.P. 1902“. Pod okny na stěnách pod nadpisem
„Vzpomínejte na duchovní správce své!“ čtou se jména zdejších duchovních správců počínajíc
Vojtěchem Spáleným 1722 až po Františka Vaněčka.
Klenba je křížová bez žeber. V lodi na straně epištolní stojí oltář se zmíněnou již sochou Panny
Marie v zasklené skříni; po stranách stojí menší sochy sv. Anny a sv. Joachyma. V bocích lodi
je po jednom velkém okně obdélníkovém, sklenutém nízkým obloukem. Tato okna jsou
vyplněna barevně vzorkovaným sklem uprostřed s kruhovými, na skle malovanými obrazy.
V jednom okně je sv. Josef s Ježíškem s nápisem: „Věnovali dělníci Brodečtí l.P. 1902“. Ve
druhém je obraz sv. Anny s Pannou Marií. V pozadí lodi je jednoduchá podklenutá kruchta.

Kaart

Mapa
Contact
Benešovská 1, 25741 Týnec nad Sázavou
Telefoon: 317 711 091
GPS: 49,82993915°N 14,59359888°E