SPISOVATELÉ EN

Hrubín František

Lešany

Básník, esejista, prozaik, dramatik, vynikající překladatel francouzské poezie a tvůrce umělecké poezie pro děti.

Rodák z Prahy. Nedokončil právnická a  filozofická studia, pracoval jako knihovník v Městské knihovně pražské, po válce se pak plně věnoval spisovatelské práci. Narodil se v Praze, ale místem jeho domova, kam se mnohokrát vracel, a to i ve svých dílech, bylo Posázaví (Lešany), kde prožil dětství. Inspiraci zdejším krajem můžeme najít jak v próze - vzpomínkové prózy "U stolu", "Doušek života" a novela "Zlatá reneta", tak v básnických skladbách "Romance pro křídlovku", "Lešanské jesličky", cyklus "Rezekvítek" aj.

UKÁZKA:
Romance pro křídlovku (úryvek)
Včera večer (27. srpna 1930)
Ještě včera, deset dní po velké pouti,
stál kolotoč na netvořském náměstí,
Terina vybírala peníze,
lesklé řetízky spoutávaly závrať, jež se z nich
pokaždé na pár minut divoce vysmekla.
A ještě včera stála na náměstí střelnice.
U ní nabíjel pušky Viktor.
Všechno to bylo okoukané,
než Terina stiskla páčku na aristonu,
než Viktor vyndal zpod pultu křídlovku,
než hodil na pult dvě plné pěsti broků;
"Nabíjejte si sami!" Pokryl ariston
hřebčími zvuky, nechal si pod kůží
hubených tváří běhat kuličky vzduchu
a na křídlovce vynesl vysoko
Herkulovy lázně, prohnal se povětřím
až nad kostel, všelijak je zpřevracel,
nakonec srazil do husí travičky
a nechal u hvězd zatřepetat se sólo.
Přitom ani na chvíli nespustil oči
ze mne a z Teriny.
Z těch deseti každý
večer běžel pod Běsnou k Netvořicům.
A z těch deseti každý večer Terina
v jízdě si ke mně vyskočila na sedačku
"Utrhne se to!" vzkřikl jsem. Zavýskla,
opřela se mi koleny o lopatky
a má křídla se rozprostřela v její krvi.

Map

Mapa
Location
Lešany